30 de des. 2009

Sessió 10. Pràctica 1.

APRENENTAGE I TIC: METÀFORES DE L’APRENENTATGE

Charles Crook va ser un dels autors que va categoritzar l'ús de l'ordinador en els entorns educatius. Va mostrar com la tecnologia ajuda a aprendre, i ho va fer plantejant quatre models d'ús en forma de metàfores:

La metàfora tutorial: l’ordinador com a tutor.
La metàfora de la construcció: l’ordinador com a alumne.
La metàfora del laboratori: l’ordinador com a simulador
La metàfora de la caixa d’eines: l’ordinador com a eina

A la sessió 10 de la classe de GITIC vam il•lustrar cadascuna d'aquestes metàfores amb una experiència relacionada. Les explico tot seguit:

La metàfora tutorial: l’ordinador com a tutor

Explicació de la metàfora: Aquesta metàfora fa referència als programes que reprodueixen el model tradicional d'ensenyament-aprenentatge. L'ordinador actua com a tutor de l’alumne. Les fases serien les següents:
1. L’ordinador presenta una activitat a l’alumne. (Paral•lelisme amb la iniciació o la presentació per part del mestre).
2. L’alumne actua duent a terme l’activitat proposada. ( Paral•lelisme amb la resposta habitual de l’alumne).
3. L’ordinador dóna una resposta a aquesta actuació. (Paral•lelisme amb l’avaluació per part del mestre).

Tot i que en la creació d’aquest tipus de programes s’intenta tenir present la individualització del procés d'aprenentatge, cal aclarir que no detecten les necessitats concretes de l’alumne (com ho faria el mestre) ni el tipus d'error comés (comprensió, raonament,etc).

Exemple “Utillatge químic”: Als paquets d’activitats de la “Zona clic” l'ordinador exerceix clarament el rol de tutor. Aquest servei ofereix un seguit d'activitats organitzades per edats i nivells educatius, relacionades amb les diferents àrees d’aprenentatge del currículum. L'alumne és l’encarregat de donar respostes concretes per solucionar les tasques proposades. L’ordinador avalua a l’alumne mostrant-li si ha fet correctament l’activitat.

La metàfora de la construcció: l’ordinador com a alumne

Explicació de la metàfora: Aquesta metàfora està centrada en l'alumne ja que és el propi alumne qui controla la màquina donant-li instruccions per indicar-li que ha de fer. L’alumne és el constructor i es potencia l'aprenentatge per descoberta i l’aprenentatge reflexiu i actiu. El paper del mestre queda en segon pla, guiant en la descoberta i seguint el procés de treball de l’infant, tot plantejant-li preguntes que serveixin de guia a la reflexió.

Exemple “Winlogo”: Aquest programa consisteix a donar un seguit d'instruccions a una tortuga (element fonamental del programa) per tal de que amb el seu moviment dibuixi figures. L'alumne és qui controla la tortuga i és l’encarregat de donar ordres del tipus avançar, recular, girar etc. L’alumne explora, prova, s’equivoca, encerta i aprèn per tal d’arribar al resultat correcte.

La metàfora del laboratori: l’ordinador com a simulador

Explicació de la metàfora. En aquest cas la metàfora fa referència a l’ús de l’ordinador com a simulador. Els simuladors mantenen semblances amb els sistemes tutorials. També promouen l’aprenentatge per descoberta, però d'una forma molt més acotada. L’ordinador és com un laboratori en el qual l’alumne pot descobrir i experimentar mitjançant la manipulació de diversos paràmetres. Són sistemes tancats pel fet de que no es poden crear ni afegir nous paràmetres.
Exemple "Crayons Physics": Aquest programa consisteix a fer arribar una rodona a una estrella a partir de la creació d'objectes i formes que tenen diferents funcions. L'usuari pot crear o manipular objectes però dins d’uns paràmetres fixos establerts. Els objectes que dibuixa segueixen un moviment natural atenent a la llei de la gravetat. L’usuari ha de pensar molt bé que dibuixarà i com per tal de que la rodona pugui arribar on és l’estrella, que és el seu destí. Aquest programa fomenta la reflexió, l’acció i la concentració.

La metàfora de la caixa d’eines: l’ordinador com a eina

Explicació de la metàfora: Aquesta metàfora fa referència a l’ús de l'ordinador com a eina de treball. Aquest ús és dels més habituals a la nostra vida diària. A l’escola, els alumnes han de dur a terme activitats d’aprenentatge pràctiques i autèntiques amb l’ordinador per tal de poder-lo utilitzar com a eina per gestionar i organitzar la informació i el coneixement.
Exemple"el dictat de Word":L’experiència relacionada amb la metàfora de la caixa d’eines que hem realitzat a la classe ha consistit en fer un dictat utilitzant el programa Word. Després cadascú havia de corregir assenyalant amb el marcador groc les faltes d'ortografia d’un company. Un cop marcades les faltes cadascú tornava a revisar el seu text i assenyalava en vermell les correccions i en blau les faltes que el company li ha assenyalat i ell creia que ja estaven bé.
Amb aquesta experiència hem utilitzat l'ordinador com a eina, utilitzant-la de manera adient i organitzada per treure el màxim profit d’un dictat.

Personalment, he trobat molt profitosa aquesta sessió ja que m’ha ajudat a conèixer possibles usos de l’ordinador a l’escola. A més, exemplificar les metàfores amb experiències reals viscudes per nosaltres mateixos, m’ha fet entendre perfectament el sentit de les metàfores de Crook i recordar-les. L’explicació posterior a les experiències m’ha ajudat a relacionar i copsar de forma clara la pràctica amb els conceptes teòrics.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada